Γιατί να επιλέξετε εμάς;

Γιατί ο μηχανολόγος-μηχανικός της Alpha Domisi αποτελεί εξουσιοδοτημένο εμπορικό συνεργάτη της Ε.Π.Α Αττικής.

Γιατί το κάθε δίκτυο θέρμανσης θα μελετηθεί από τους μηχανικούς μας και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.

Γιατί δεν κάνουμε εκπτώσεις εις βάρος των υλικών και της εργασίας.

Γιατί αναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία χωρίς να τρέξετε εσείς πουθενά και χωρίς να μπλεκόσαστε με «τρίτους».

Γιατί σας παρέχουμε δωρεάν οικονομοτεχνική μελέτη.

Γιατί σας προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις στο θέμα λέβητα ,καυστήρα με πολυετείς εγγυήσεις, χωρίς να εξυπηρετούμε συμφέροντα καμίας εταιρείας.

Γιατί αποτελούμε τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη σας και μετά την εγκατάσταση του δικτύου.